ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
12/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 56 o pow. 252 m2, wchodzącej w skład kompleksu działek oznaczonych geodezyjnie nr 858/9 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
13/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w Zbąszynku, przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej przez gminę nr 3 o pow. 140 m2, wchodzącej w skład działki oznaczonej geodezyjnie nr 230/54 z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
14/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 2 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Gdańskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 594/3.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
15/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 3 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Gdańskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 594/3.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
16/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 4 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Gdańskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 594/3.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2021-08-03
Numer
17/2021
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 5 o pow. użytkowej 9,45 m2 w budynku gospodarczym, w Zbąszynku przy ul. Gdańskiej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 594/3.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
17/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej działka nr 1387/2 o pow. 0,0802 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
13/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew - działka nr 1205/60 o pow. 0,1357 ha (RV, RVI),
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
18/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej działka nr 1387/3 o pow. 0,1066 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
14/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew działka nr 1205/61 o pow. 0,1356 ha (RV, RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
19/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej działka nr 1387/18 o pow. 0,0943 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
15/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew działka nr 1205/63 o pow. 0,0587 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
20/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej działka nr 1387/19 o pow. 0,0900 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
16/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Pszczew działka nr 1205/64 o pow. 0,1305 ha (RIVb, RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
21/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Pszczew przy ul. Kuligowskiej działka nr 1387/20 pow. 0,0802 ha (RVI)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2021-08-02
Numer
22/2021
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nowe Gorzycko działka rolna oznaczona nr 23 o pow. 1,6400 ha (R IIIb 0,0800 ha, R IVa 0,4400ha, R IVb 0500 ha, RV 0,6200 ha)
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2021-07-30
Numer
13/2021
Temat
Informacja o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, oznaczonej numerem działki 272/2
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2021-07-30
Numer
14/2021
Temat
Informacja o ogłoszeniu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto, oznaczonej numerem działki 1849
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2021-07-30
Numer
Ogłoszenie Nr 52/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 lipca 2021r.
Temat
Ogłoszenie Nr 52/II/2021 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 lipca 2021r. o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2021-07-28
Numer
285
Temat
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomość gruntowej położonej w Świebodzinie. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 68/2 o pow. 5,5892 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Koziej, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00040694/2 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji