ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data zgłoszenia
2022-08-17
Numer
IGN.6840.31.2022
Temat
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 349/18 położonej w obrębie 0005 miasta Lubsko.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data zgłoszenia
2022-08-11
Numer
17.2022
Temat
Pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo - mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data zgłoszenia
2022-08-10
Numer
Ogłoszenie nr 3.1/2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego położonej w obrębie nr 0005 miasta Gubin przy ul. Śląskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 208/4 o pow. 0,5235 ha.
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data zgłoszenia
2022-08-05
Numer
8/BN/2022 (31/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne obręb Kandlewo i obręb Wygnańczyce
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 44/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 44/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości położonych przy ul.Czołgistów, ul.Warszawskiej i ul.Łagodzińskiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 41/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 41/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargach ustnych ograniczonych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż na własność nieruchomości położonych przy ul.Miłej w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 43/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 43/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Dąbroszyńskiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data zgłoszenia
2022-07-29
Numer
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Temat
Działka 806/1 o pow. 1,2033, położona w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Niepodległości, obręb 0002 Górczyn
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data zgłoszenia
2022-07-22
Numer
11/2022
Temat
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, oznaczonych nr ewid. 429/6 i 429/7, stanowiących własność Gminy Sława położonych w obrębie miasta Sława przy ul. Powstańców Śląskich
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data zgłoszenia
2022-07-19
Numer
Ogłoszenie Nr 37/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 37/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2022r. o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data zgłoszenia
2022-07-13
Numer
628/6 położona w obrębie Jeziory Wysokie
Temat
Zabudowana działka gruntu, oznaczona numerem ewidencyjnym 628/6 o powierzchni 9,7148 ha, położona w obrębie JEZIORY WYSOKIE
Nazwa jednostki
Gmina Brody
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data zgłoszenia
2022-06-23
Numer
15.2022
Temat
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo mieszkaniowe, parking z zielenią towarzyszącą.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji