ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-08-03 09:14:02
Numer
2021/BZP 00134507/01
Temat
Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi – ul. Majora Henryka Sucharskiego.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-08-03 10:36:36
Numer
2021/BZP 00134676/01
Temat
„Remont cząstkowy nawierzchni na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie w latach 2021-2022”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-08-02 16:07:23
Numer
2021/BZP 00134278/01
Temat
Dostawa posiłków dla uczestników Klubu Seniora
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-08-02 15:13:50
Numer
Temat
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim, Barlinku i Laskowie w okresie od 01-09-2021r. do 24-06-2022r.”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-07-30 12:49:08
Numer
2021/BZP 00132331/01
Temat
Świadczenie usług serwisowo-eksploatacyjnych na rzecz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zapewniających utrzymanie urządzeń kopiująco-drukujących.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-07-30 14:10:18
Numer
Temat
Oferta cenowa na przewóz i rozładunek posiłków pomiędzy placówkami oświatowymi w Brodach
Nazwa jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-07-30 18:54:58
Numer
2021/BZP 00132215/01
Temat
„Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim” - 2021
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-07-29 14:12:37
Numer
2021/BZP 00131107/01
Temat
Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-07-29 12:33:34
Numer
2021/BZP 00130869/01
Temat
Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-07-29 11:54:29
Numer
2021/BZP 00130619/01
Temat
Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-07-29 13:25:16
Numer
2021/BZP 00131029/01
Temat
Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla – Topolowa .
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-07-28 14:16:58
Numer
2021/BZP 00129751/01
Temat
Wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Międzyrzeckiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-07-28 00:40:42
Numer
2021/BZP 00128648/01
Temat
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Drągowina
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-07-27 10:00:25
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku POW „Razem Raźniej” w Skwierzynie przy ul. Przemysłowej 42A, 66-440 Skwierzyna.
Nazwa jednostki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Razem Raźniej
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-07-27 15:39:14
Numer
2021/BZP 00128492/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1337F - ul. Kasztanowa w Pszczewie, polegająca na budowie chodnika i zjazdów - Etap II
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-07-27 10:55:48
Numer
2021/BZP 00127607/01
Temat
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-07-27 10:40:48
Numer
2021/BZP 00127494/01
Temat
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-07-26 10:14:22
Numer
2021/BZP 00126129/01
Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-07-26 16:15:30
Numer
2021/BZP 00127109/01
Temat
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-07-26 10:14:35
Numer
2021/BZP 00126018/01
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji