ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-08-12 18:02:54
Numer
2022/BZP 00305052/01
Temat
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-08-12 14:35:14
Numer
2022/BZP 00303969/01
Temat
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-08-12 08:35:58
Numer
2022/BZP 00303312/01
Temat
Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-08-12 08:49:54
Numer
2022/BZP 00303334/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie ZP.272.14.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-08-12 10:43:42
Numer
Temat
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-08-12 10:45:55
Numer
Temat
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-08-11 11:49:54
Numer
2022/BZP 00301915/01
Temat
Tor rowerowy na „Kaczym Dole”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-08-11 13:26:33
Numer
2022/BZP 00302411/01
Temat
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-08-11 08:42:41
Numer
2022/BZP 00301401/01 z dnia 2022-08-11
Temat
Modernizacja Rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-08-11 11:15:30
Numer
2022/BZP 00301811/01
Temat
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK22 wraz przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki.
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-08-11 17:04:54
Numer
2022/BZP 00301761/01
Temat
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tym oczyszczalni ścieków w Gminie Witnica.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-08-10 12:54:43
Numer
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00299889/01
Temat
„Przygotowanie i dowóz posiłków do Klubu Dziecięcego, Przedszkola Chatka Puchatka oraz szkół na terenie Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2022/2023”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-08-11 10:51:41
Numer
2022/BZP 00300101/01
Temat
Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-08-10 09:33:59
Numer
2022/BZP 00299445/01
Temat
Budowa oświetlenia drogowego w obrębie dz. nr 174/2 i 54/21 w Wojnowie
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-08-10 11:56:04
Numer
2022/BZP 00300035/01
Temat
Budowa tężni solankowej w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-08-10 06:53:14
Numer
0029917301 z dnia 10.08.2022
Temat
Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego i Obrony Cywilnej
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-08-09 09:53:01
Numer
Temat
Wykonanie i sukcesywna dostawa elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu roku 2022
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-08-09 12:00:05
Numer
2022/BZP 00298040/01
Temat
Poprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy przez montaż lamp solarnych
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-08-09 14:40:23
Numer
2022/BZP/00298374/01
Temat
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletu na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-08-09 10:21:50
Numer
2022/BZP 00297570/01
Temat
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Cyfrowa Gmina
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji