ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2022-09-14 08:09:29
Numer
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1134F na odcinku Węgliny – granica Powiatu
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2022-09-14 10:02:10
Numer
2022/BZP 00346912/01 z dnia 2022-09-14
Temat
Modernizacja (remont) nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone - Buchałów
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2022-09-14 13:16:57
Numer
2022/BZP 00346763/01
Temat
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Międzyrzeckiej na działce nr 514/37 w obrębie 3 miasta Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2022-09-14 11:12:58
Numer
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1162F w miejscowości Radomicko
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2022-09-13 12:22:26
Numer
2022/BZP 00345376/01
Temat
Remont kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych kondensacyjnych w budynku Sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2022-09-13 13:31:20
Numer
2022/BZP 00344871/01
Temat
UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. WÜRTHA W ŻAGANIU
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2022-09-13 10:35:12
Numer
2022/BZP 00344911/01
Temat
Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Szprotawa w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2022-09-12 08:21:06
Numer
2022/BZP 00342341/01
Temat
Strefa chilloutu przy placu Nivea w ramach zadania pn. DbaMY o Nasz Chynów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2022-09-12 14:03:04
Numer
2022/BZP 00343331/01
Temat
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej - etap IV, część pierwsza
Nazwa jednostki
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2022-09-12 14:25:27
Numer
Temat
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Gminy Szczaniec - III - ZP.271.10.2022
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2022-09-09 17:25:32
Numer
2022/BZP 00342179/01
Temat
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 900kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 102/1 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0019 – Sławno gmina Strzelce Krajeńskie
Nazwa jednostki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2022-09-08 12:27:02
Numer
2022/BZP 00339291/01
Temat
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2022-09-08 12:58:28
Numer
2022/BZP 00339468/01
Temat
„Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie – etap II oraz Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie”
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2022-09-08 18:56:12
Numer
2022/BZP 00339630/01
Temat
Przebudowa ul. Moniuszki w Witnicy
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2022-09-08 10:11:31
Numer
2022/BZP 00338639/01
Temat
Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Borowskiej i Piaskowej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2022-09-07 19:23:25
Numer
2022/BZP 00338204/01
Temat
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI) NA ROK 2023 R. - GRUPA TARYFOWA G
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2022-09-05 08:54:17
Numer
2022/BZP 00332285/01
Temat
Budowa oświetlenia ulic w ramach zadania „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2022-09-02 14:20:02
Numer
2022/BZP 00331662/01
Temat
Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – LAS NADODRZAŃSKI
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2022-08-17 15:23:32
Numer
2022/BZP 00308881/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2022-08-09 16:30:04
Numer
2022/BZP 00299009/01
Temat
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji